Medisch maatschappelijk Centrum

Contact

Bestuur:

Jan Ruitenberg, voorzitter
Suzan Luten, secretaris
Klaas Zuidema, penningmeester
Herman Hullegie, bestuurslid
Rolien Menzo, bestuurslid

Bijdrage aanvragen?

Instellingen kunnen voor een door hen uit te voeren of te organiseren activiteit of investering een bijdrage aanvragen bij de Stichting.