Medisch maatschappelijk Centrum

Historie

Het MMC (Medisch Maatschappelijk Centrum) is in 1961 ontstaan. De Stichting MMC is voortgekomen uit verschillende kruisverenigingen in Dedemsvaart o.a. het Groene en Oranje Kruis en later is daar nog het Wit Gele Kruis bijgekomen.

De stichting MMC had tot doel het nieuwgebouwde wijkgebouw aan de Hoofdvaart 7 ten behoeve van het Kruiswerk te exploiteren en te beheren.

Met de invoering van de AWBZ zou het gebouw eigendom worden van het rijk, maar het toenmalige bestuur heeft het gebouw terug gekocht van het rijk en heeft het verhuurd aan Thuiszorg Salland tot die in 2001 verhuisden naar het nieuwe Gezondheid Centrum aan de Schuttevaer.
In juni 2002 heeft de Stichting MMC het gebouw verkocht aan de Hervormde Gemeente Dedemsvaart.

Met de verkoop van het gebouw is de doelstelling van de Stichting MMC veranderd van het beheren van het gebouw naar het beheren van het vrij gekomen vermogen.

De inkomsten uit het vermogen kunnen worden gebruikt voor het ondersteunen van medische, maatschappelijke, culturele en educatieve doelstellingen in Dedemsvaart.

Ondersteuningen uit het verleden