Medisch maatschappelijk Centrum

Doel

Het behartigen van belangen van medische, maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen in Dedemsvaart.

In het verleden hebben veel verenigingen en stichtingen al een financiële bijdrage aangevraagd. De bijdrage werd dan bijvoorbeeld gebruikt voor (kleine) investeringen, die men zelf niet kon bekostigen of voor uitvoeringskosten die hoger zijn dan de opbrengsten, terwijl daarmee één van de doelen van de Stichting wordt gehaald. 

vele Doelen
geholpen

Bijdrage aanvragen?

Instellingen kunnen voor een door hen uit te voeren of te organiseren activiteit of investering een bijdrage aanvragen bij de Stichting.